Wykonujemy przewierty pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne, elektryczne.

  • pod drogami, chodnikami, torami bez konieczności niszczenia nawierzchni i wstrzymywania ruchu
  • pod rzekami, stawami, skarpami i bagnami
  • w miejscach, w których niemożliwe jest naruszenie architektury krajobrazu
  • w silnie zurbanizowanych centrach miast
  • w miejscach gdzie przebiega gęsta struktura instalacji podziemnych (kable, wodociągi, gazociągi, światłowody)

Potrzebujesz naszych usług
Zadzwoń: 533 274 083

Forge Sp. z o.o. Sp.K. ul. Otolińska 21/106A, 09-407 Płock,